TR | EN
Prof. Dr. İbrahim Şahin
Prof. Dr. İbrahim Şahin

 

ÖZGEÇMİŞ

İbrahim Şahin 1963’te doğdu. İlkokulu 1974’te; Ortaokulu 1977’de; Liseyi 1980’de; üniversiteyi 1984’te; yüksek lisansı 1987’de; doktorayı 1992’de bitirdi. Doçentlik sınavını 1999’da verdi; profesörlüğü ise 2005 yılında hak etti. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nde; lisansüstü eğitimi aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Bir süre Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1994 Haziran’ında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’ne geçti. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Bilimsel Yayınlar  

 A. Kitaplar 

İbrahim Şahin, İzmirli Bir Şair: Tevfik Nevzat, Akademi Kitabevi Yayınları, İzmir, 1993.

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996.

İbrahim Şahin,   Selanikli Fazlı Necip: Hayatı ve Eserleri,    Bilge Yayınları, Ankara, 2004.

İbrahim Şahin, Haz ve Günah: Bir Tanpınar Yorumu, Kapı Yayınları, İstanbul, 2012.

Enis Tahsin Til, Haz. İbrahim Şahin,   Gazeteler ve Gazeteciler,  Cümle Yayınları, Ankara, 2015.

İbrahim Şahin-Salim Çonoğlu (Editör), Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı, Ötüken Yayınları, Ankara, 2017.

Julian Rentzsch-İbrahim Şahin (Editör), Tanpınar'ın Saklı Dünyası, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2018.

İbrahim Şahin-Deniz Depe (Editör), Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2018.

İbrahim Şahin-Deniz Depe-Nurcan Ankay (Editör), Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar , Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2018.

B. Kitapta Bölüm veya Ansiklopedi Maddesi

1) Kitapta Bölüm

İbrahim Şahin,  Cemil Meriç'in Üslubu Beyanındadır,  Cemil Meriç Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 167-171. 

İbrahim Şahin,  Zihniyet Göstergesi Olarak Edebiyat ve Ülgener,    Sabri Fehmi Ülgener: Küreselleşme ve Zihniyet Dünyamız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007, s. 294-301.

İbrahim Şahin, Tanpınar Hakkında Proust’a Dair, Prof. Dr. Bilge Ercilasun Armağanı, Editör: Dilek Yalçın Çelik, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2010, s. 141-148.

İbrahim Şahin, Servet-i Fünûn Dışı Türk Edebiyatı, II. Abdülhamid Dönemi Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Neden/Nedensizlik Dili, Bellek-İnsan-Eser: Cengiz Dağcı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2011, s. 137-157.

İbrahim Şahin, Kayıp Zamanın Süsleri: Biyografi ve Tahkiye Arasında Ziya Osman Saba'nın Hikayeleri", Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, Hâkim Yayıncılık, Ankara, 2015, s.305-318.

İbrahim Şahin, "Dilin Aynasından İdeolojiye Bakmak: Peyami ve Ahmet Hamdi", Peyami Safa, Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 2015, s.379-414.

İbrahim Şahin, Empresyonizm, Ekpresyonizm, Batı Edebiyatında Akımlar II, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2016, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Mümtaz, Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Akçağ Yayınları, 2018, Ankara.

İbrahim Şahin, "Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Üzerine", Türkoloji El Kitabı, 2020, Ankara.

2) Ansiklopedi Maddeleri

İbrahim Şahin, Tevfik Nevzat, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 622. 

İbrahim Şahin, Fazlı Necip, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt I, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 443-444. 

C. Dergiler

1) Ulusal Dergiler

İbrahim Şahin, Tv Filmciliğimiz ve Küçük Ağa, Töre, S. 156, Mayıs 1984, s. 16-18.

İbrahim Şahin, Yücel Çakmaklı'nın Sinema Anlayışı, Doğuş, S. 28, Mart 1985, s.18-21.

İbrahim Şahin, Yoksulluğumuz: Edebiğuş, S. 30, Mayıs 1985, s.42-46.

İbrahim Şahin, Korkunç Yıllar'da Aydınlık An'lar, Türkistan, S. 12, Şubat 1990, s. 50-54.

İbrahim Şahin, 1990 Yılında Roman, Türk Yurdu, S. 41, Ocak 1991, s. 49-53.

İbrahim Şahin, İnsan, Mekan, Roman, Türk Yurdu, S. 47, Temmuz 1991, s. 19-20.

İbrahim Şahin, 1993'te Türkiye Edebiyatı, Türk Yurdu, S. 77, Ocak 1994, s.28-32.

İbrahim Şahin, Mehmet Akif ve Devrine Dair, Türk Yurdu, S. 100, Aralık 1995, s. 3-7.

İbrahim Şahin, Fazlı Necib'in Kaleminden Ziya Gökalp, Türk Yurdu, S. 103, Mart 1996, s. 131-135.

İbrahim Şahin, Yerliliğin Teorisyeni Yahut Milletin Organik Aydını: Erol Güngör, Türk Yurdu, S. 104, Nisan 1996, s. 13-15.

İbrahim Şahin,   Cengiz Dağcı'nın Romancılığı, Emel, S.229, Ekim-Kasım-Aralık 2009, s. 5-15.

İbrahim Şahin, İyiliğin Romancısı Cengiz Dağcı’yı Kaybettik, Kardeş Kalemler, S. 59, Kasım 2011, s. 22-27.

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’da Dil ve Hafıza, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, S. 141, Kasım 2011, s. 6-12.

İbrahim Şahin, Mehmed Akif’in Şiir Dili, Türk Edebiyatı Dergisi, S. 458, Aralık 2011, s. 4-8.

İbrahim Şahin, Muhafazakârlık, Sanat ve Erotizm, Türk Edebiyatı, S. 464, Haziran 2012, s. 14-17.

İbrahim Şahin, Bir Fotoğraftan Roman Çıkaran Yazar: Beşir Ayvazoğlu, Değirmen: Edebiyat ve Düşünce Dergisi, S. 32, Temmuz-Ağustos 2012, s. 44-51.

İbrahim Şahin, Entelektüelin Hıncı ya da Tanpınar Paradoksu, Türk Edebiyatı, S. 466, Ağustos 2012, s. 44-48.

İbrahim Şahin, Tavan Arasında İki Yazar: Tanpınar ve Atay, Türk Edebiyatı, S. 467, Eylül 2012, s. 24-29.

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’da Dille Direniş, Kurgan Edebiyat, S. 4, Kasım-Aralık 2011, s. 3-6.

İbrahim Şahin, Tanpınar’ın Kuyusu, Kurgan Edebiyat, Y. 2, S. 10, Kasım-Aralık 2012, s. 3-7.

İbrahim Şahin, Oğuz Atay: "Mektubuma Burada Son Verirken...", Kurgan Edebiyat, Yıl 2, S. 11, Ocak-Şubat 2013, s. 3-9.

.İbrahim Şahin, Çiğdemleri Solan Bozkır ve Soğuk Rüya: İmdat Avşar'ın Hikayeleri, Berceste, Y. 11, S. 129, Mart 2013, s. 18-22.

İbrahim Şahin, Felsefeye Kurban Edilmiş Hayat: Hilmi Ziya Ülken’in Romanları, Kurgan Edebiyat, Y.2, S.12, Mart-Nisan 2013, s. 7-12

İbrahim Şahin, İsmet Özel Şiiri: Bir İnşa Süreci, Kurgan Edebiyat, Y. 3, S. 13, Mayıs-Haziran 2013, s. 3-9.

İbrahim Şahin, Olumsuzun Dili: Sabahattin Ali'de "Söylenmeyen", Kurgan Edebiyat, Temmuz-Ağustos 2013, S. 14, s. 3-10.

İbrahim Şahin, Dil, Nesne ve Roman: Masumiyet Müzesi, Kurgan Edebiyat, Y. 3, S. 15, Eylül-Ekim 2013, s. 3-9.

İbrahim Şahin, Ya Rab Bana bir Ses Yaratan Kudreti Ver!, Kurgan Edebiyat, Y. 3, S. 16, Kasım-Aralık 2013, s. 7-13.

İbrahim Şahin, Şiir ve Oynar Gerçeklik: Mehmet Can Doğan Şiiri, Yasak Meyve, Y. 11, S. 66, Ocak-Şubat 2014, s. 20-26.

İbrahim Şahin, Dil, İktidar ve Sembol: Dağcı ve Aytmatov Örneği, Kurgan Edebiyat Dergisi, Y. 3, S. 17, Ocak-Şubat 2014, s. 3-8.

İbrahim Şahin, Romancının Meşruiyet Sorunu, Kurgan Edebiyat Dergisi, Y. 3, S. 18, Mart-Nisan 2014, s.3-8.

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Kaynakları, Dili ve Üslubu, Kardeş Kalemler, Y.8, S.88, Nisan 2014, s.63-68.

İbrahim Şahin, Benim Aşklarım I, Paraf Edebiyat, Y.2, S.2., 2014, s.52-55.

İbrahim Şahin, (Çev. Tunç Özceber), Yurdunu Kaybeden Romancı Cengiz Dağcı/ A Noveslit Who Lost His Homeland Cengiz Dağcı, Multiculturalguide, S.9, Ağustos Eylül Ekim 2014, s.28-30.

İbrahim Şahin, Gülümseten Basitliğiyle Galiz Kahraman, Beklenen Yıkıcılığıyla Anti-kahraman, Kurgan Edebiyat Dergisi, Y. 4, S. 21, Eylül Ekim 2014, s.5-11.

İbrahim Şahin, İstanbul Çocuğu ya da Anadolu Evladı, Türk Edebiyatı, Ekim 2014, S. 492, s. 34-39.

İbrahim Şahin, Abdullah Efendi’nin Aşkı ve Arzusu Hakkında, Kurgan Edebiyat Dergisi, Y. 4, S. 22, Kasım Aralık 2014, s. 5-12.

İbrahim Şahin, Bir İntihar Biçimi Olarak Dil: Oğuz Atay’ın Dili, Kurgan Edebiyat Dergisi, Y. 4, S. 23, Ocak Şubat 2015, s. 5-12.

İbrahim Şahin, Proust’un Dostoyevski’si, Kurgan Edebiyat Dergisi, Y. 4, S. 24, Mart Nisan 2015, s. 5-14.

İbrahim Şahin, Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İmge Savaşı, Kitap-lık Dergisi, Y. 22, S. 178, Mart Nisan 2015, s. 97-107.

İbrahim Şahin, Osmanlı Taşrası Romana Giriyor: Selanikli Fazlı Necip ve Romanları, Kurgan Edebiyat Dergisi, Y. 5, S. 25, Mayıs Haziran 2015, s. 5-12.

İbrahim Şahin, Sanatın  ve Sanatkarın Alegorisi Olarak "Abdullah Efendi'nin Rüyaları", Türk Dili Dergisi, S. 767-768, Kasım Aralık 2015, s. 287-304.

İbrahim Şahin, Tanpınar'ın Mahpeyker Hanım'a Yazdığı Mektup Münasebetiyle, Türk Edebiyatı, Mart 2016, S. 509, s. 36-39.

İbrahim Şahin, Tanpınar'a Dair: Unutulmuş Yazılar I, Türk Edebiyatı, Mayıs 2016, S. 511, s. 18-22.

İbrahim Şahin, Tanpınar'a Dair: Unutulmuş Yazılar 2, Türk Edebiyatı, Haziran 2016, S. 512, s. 50-56.

İbrahim Şahin, Garson: 'Kitaba Kim Girdi, Kim Girmedi Anlayamadım', IAN Edebiyat, Temmuz 2016, s. 92-97.

İbrahim Şahin, Tanpınar'a Dair: Unutulmuş Yazılar 3, Türk Edebiyatı, Ekim 2016, S. 516, s. 32-35.

İbrahim Şahin, Tanpınar'ın Unutulmuş Bir Şiiri: Dağlar, Türk Dili, Ekim 2016, S.778, s. 6-8.

İbrahim Şahin, Tanpınar'ın Eksik Yazıları I: Şiirde Yeni Cereyana Dair, Türk Dili, Kasım 2016, S.779, s. 5-12.

İbrahim Şahin, Tanpınar'a Dair: Unutulmuş Yazılar 4: Bugünün Sanatkârları Heykeltraş Zühtü Müridoğlu, Türk Edebiyatı, Kasım 2016, S. 517, s. 60-64.

İbrahim Şahin, Aynadaki Tanpınar: Kendimle Baş Başa, Türk Edebiyatı, Ocak 2017, S. 519, s.32-39.

İbrahim Şahin, Tanpınar'ın Yunus Kâzım Köni'ye Gönderilmemiş Mektubu, Türk Dili, Ocak 2017, S. 781, s.22-28.

İbrahim Şahin, Suad'ın Mektubu I, Türk Edebiyatı, Şubat 2017, S. 520, s.4-12.

İbrahim Şahin, Mümtaz mı Suad mı?, Türk Dili, Mart 2017, S. 783, s. 6-18.

İbrahim Şahin, Suad'ın Mektubu II, Türk Edebiyatı, Mart 2017, S. 521, s.4-14.

İbrahim Şahin, Tanpınar'dan Kalan, Karaköy Mono, Mart - Nisan2017, S. 2, s.26-29.

2) Ulusal Hakemli Dergiler

İbrahim Şahin,   Modernleşme Devri Türkiye Aydını ve Erol Güngör,    Türk Yurdu, S. 74, Ekim 1993, s. 19-23. 

İbrahim Şahin,   Ziya Gökalp'ın Şiirlerinde Sosyal Muhteva,    Türk Yurdu, S. 103, Mart 1996, s. 99-109. 

İbrahim Şahin,   Huzur Romanı Etrafında Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Deneme,    Türk Yurdu, S. 105, Mayıs 1996, s. 35-46. 

İbrahim Şahin,   Cengiz Dağcı'nın Sanat, Dil ve Edebiyat Hakkındaki Fikirleri Üzerine Bir İnceleme,   Türk Yurdu, S. 108, Ağustos 1996, s. 26-30. 

İbrahim Şahin,   Milli Mücadele Konulu Romanların Şahıs Kadrosu Hakkında Bir İnceleme,    Türk Yurdu, S. 122, Ekim 1997, s. 137-145. 

İbrahim Şahin,   Kırım Mecmuasında Neşredilen Kırım Şiirleri Üzerine Bir İnceleme,    Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 2, 1998, s. 173-190.

İbrahim Şahin,   Tanzimat Devri Münevveri ve Medeniyet Meselesi,    Türk Yurdu, S. 127-128, Mart-Nisan 1998, s. 121-128. 

İbrahim Şahin,   Modernleşme Devri Türk Şiirinde Manzum Poetikalar-I-,    Türk Yurdu, S. 130, Haziran 1998, s. 48-55. 

İbrahim Şahin,   Cumhuriyet Devri Türk Romanının Ana Çizgileri,    Türk Yurdu, S. 134, Ekim 1998, s. 173-191. 

İbrahim Şahin,   Tevfik Nevzad'ın Hayatı,     Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 700. Yıl Armağanı, Kırıkkale 1999, s. 95-118. 

İbrahim Şahin,   Türk Romanının Tarihi Gelişimi, Türk Romanı Özel Sayısı, Türk Yurdu, S. 153-154, Mayıs-Haziran 2000, s. 45-65. 

İbrahim Şahin,   Gülnar'ın Hikâyesi ya da Bir Akademisyenin Romanı, Türk Romanı Özel Sayısı, Türk Yurdu, S. 153-154, Mayıs-Haziran 2000, s. 303-305. 

İbrahim Şahin,   Bir Anlam Arayışı Olarak Aytmatov Romanları,    Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.1, Bahar 2010.s. 49-60. 

İbrahim Şahin, Yunus Türkçesinin Şiir Kabiliyeti, Türk Yurdu Dergisi, Yunus Emre Özel Sayısı, C. 32, S. 297, Mayıs 2012, s. 65-67.

3) Uluslararası Hakemli Dergiler

İbrahim Şahin, Üçüncü Göz: Tanpınar’da Meşruiyet Sorunu, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Ocak-Haziran 2012, Y. 4, S. 7, s. 57-78.

İbrahim Şahin, Tanpınar’ın Şiirlerinde Tahayyülün Niteliği, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Ocak-Haziran 2013, Y. 5, S.9, s. 9-31

İbrahim Şahin, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Suad'ın Mektubu" Başlıklı Müsveddeleri, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Ocak-Haziran 2017, S. 17, s. 216-308.

İbrahim Şahin, Rüyâsız Edebiyat: Kalp Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu ,Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Ocak-Haziran 2018, S. 18, s. 171-184.

D. Bildiriler

1) Ulusal Bildiriler

a)Bildiri Kitabında Yayınlanan Ulusal Bildiriler

İbrahim Şahin, Türk Dilinin ve Edebiyatının Meseleleri Karşısında Erol Güngör, Prof. Dr. Erol Güngör'ün Hatırasına Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi Araştırmaları VI. İlmi Kongresi: Milli Kültürler ve Küreselleşme (Konya, 16-18 Ekim 1997), Tebliğler ve Tartışmalar, Ankara, 1998, s. 217-230.

İbrahim Şahin, Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları Adlı Romanında Esnaf Zihniyeti,    I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir Valiliği ve Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, 12-13 Ekim 2004, Kırşehir.

İbrahim Şahin, Bindokuzyüzseksen: Edebiyatın Liberal Süreci, 1980 Sonrası Türk Romanı, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 27/28 Mart 2008 Kayseri.

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Neden/Nedensizlik Dili, Cengiz Dağcı Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, 31 Mart 2011, İstanbul. ( Bildiri Kitabında yayınlandı: İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Neden/Nedensizlik Dili, Bellek-İnsan-Eser: Cengiz Dağcı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2011, s. 137-157.)

İbrahim Şahin, Simgesel Bir Form Olarak Tanpınar’da İlm-i Simya, Doğumunun 110. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu 30-31 Mayıs 2011, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul. (Bildiri Kitabında yayınlandı: Edebiyatımızın Zirvesinde 3 İsim: Namık Kemal-Ahmet Hamdi Tanpınar-Kemal Tahir, (Haz: Kazım Yetiş), Elginkan Vakfı Yayınları, İstanbul, 2012.)

İbrahim Şahin, Türk Milliyetçiliği Bağlamında Dil ve İdeoloji: Tanzimat Dili, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Pamukkale Üniversitesi, 6-7 Aralık 2012,  Denizli. (2015, 2. Cilt, s. 711-720.)

b) Bildiri Kitabında Yayımlanmayan Ulusal Bildiriler

İbrahim Şahin "Ve Annesini Takip etti", Kırıkkale Üniversitesi I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9-10 Aralık 2004, Kırıkkale. 

İbrahim Şahin, Gelenek ve Modernizm, Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, Geleneğin İzinde Edebiyatımız Sempozyumu, 28 Nisan 2006, Kırşehir. 

İbrahim Şahin, Tanpınar’da Gülün İmgesel Değeri, Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, 7-8-9 Haziran 2012, Isparta.

İbrahim Şahin, Ondokuzuncu Yüzyıl Türk Romanında Dil Milliyetçiliği, 100. Yılında Balkan Faciası Sempozyumu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi, 5-6 Ocak 2013, İstanbul.

2) Uluslararası Bildiriler  

İbrahim Şahin, Onlar da İnsandı ve Dişi Kurdun Rüyalarında Tabiat, Doğumunun 70. Yıldönümünde Cengiz Aytmatov Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 8-10 Aralık 1998, Ankara.

İbrahim Şahin, Bir Gazeteci Gözüyle Geçen Yüzyıl Başında Balkanlarda Türk Varlığı, Birinci Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 20-22 Haziran 2002, Manisa. 

İbrahim Şahin, Romantik Bir Tavır Olarak İroni,    Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, 11-12-13 Kasım 2005, Manisa. 

İbrahim Şahin, Türk Dünyasının Ortak Değerleri,    VI. Türk Dünyası Ekonomi, Dil ve Bilişim İşbirliği Formu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarlığı Merkezi, 15-18 Kasım 2006, Bişkek. 

İbrahim Şahin, Niçin Klasik Türk Edebiyatı?,    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, İstanbul. 

İbrahim Şahin, Şiirin Ciddiyeti Üslubun Meziyeti: İsmet Özel'in Şiirlerinde İroni,   İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 27-28 Ağustos 2007, İstanbul. 

İbrahim Şahin, Yunus Türkçesinin Şiir Kabiliyeti,    X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, 06-08 Mayıs 2010, Eskişehir. (Türk Yurdu dergisi Yunus Emre Özel Sayısında Yayınlandı.) 

İbrahim Şahin, Tahrip Edilen Bir Kültürün Edebi Metinle Yeniden İnşası, Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, 28-29-30 Mayıs 2010,Balıkesir.

İbrahim Şahin, Tanpınar Mistisizminin Doğulu Kaynakları, Avrasya Yazarlar Birliği Uluslararası Türkiye-Suriye Ortak Kültür Mirası Sempozyumu, 16-17 Ekim 2010, İDLİB-SURİYE

İbrahim Şahin, Mehmed Akif’in Şiir Dili, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy ve Balkanlarda Kültür ve Düşünce Hareketleri ve Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 24-31 Mayıs 2009, Novipazar/Sırbistan. (Türk Edebiyatı, S. 458, Aralık 2011, s. 4-8.)

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Kaynakları, Dili ve Üslubu, Vefatının Birinci Yıldönümünde Cengiz Dağcı Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi-Avrasya Yazarlar Birliği İşbirliği, 21-23 Eylül 2012, Simferepol-Kırım.

İbrahim Şahin, Günümüz Türkçesinin Çeviri Kabiliyeti, I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, 16-17 Nisan 2009, Kırıkkale.

İbrahim Şahin, Dil, İktidar ve İdeoloji: Dağcı ve Aytmatov Örneği, Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, ESOGÜ Türk Dili ve Edbiyatı Bölümü, 17-18 Aralık 2013, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Oğuz Atay'ın Edebi Dilindeki Üslup Farklılıkları, IX. European Conference on Social and Behavioral Science, 3-6 Şubat 2016, Paris, Fransa, Abstract Book, Abstract No: 4120.

İbrahim Şahin, A Poet's Stories: A Perspective on Cahit Sıtkı Tarancı's Stories, Humanities and Social Sciences Conferance, 26-29 Ocak 2017, Barselona, İspanya, Abstract Book, s.4.

İbrahim Şahin, Nuran, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Amasya.

İbrahim Şahin, Asır Gazetesi, Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017, Zenica Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bosna Hersek. (Tebliğ Kitabı,CPU Printing Company, Sarajevo, 2017, s.328-339)

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam Adlı Romanlarında Ölüm Biçimleri, Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2017, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Beyaz Gemi: Simgenin Ölümü, Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, 27-28 Kasım 2017, Bursa.

İbrahim Şahin, Tanpınar Poetikasının Sorunu: Mutlakçılık, Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, 19-20 Mart 2018, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Modern Türkçe'nin Doğuşu ve Tanzimat Romanı, X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 17-19 Ekim 2018, Eskişehir.

İbrahim Şahin, “Dil ve Şiddet: Cengiz Dağcı'nın Edebi Dili Üzerine Notlar”, 5. Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şöleni: Cengiz Dağcı, 5-6 Kasım 2018, Bursa.

İbrahim Şahin, Şiir, Dil ve Hafıza, Kültürel Bellek 2018 Sempozyumu, 6-8 Kasım 2018, Ankara.

3) Paneller

İbrahim Şahin,  Atsız'ın Romanlarında Aşkın Anlamı Üzerine, Doğumunun Yüzüncü Yılında Nihal Atsız, Ankara 2005.(Yayınlandı.)

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Zaman, Kırımın Ölümsüz Romancısı Cengiz Dağcı Paneli, İstanbul Kültür Üniversitesi, 1 Nisan 2011, İstanbul.

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Romancılığı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, 13 Ekim 2011.

İbrahim Şahin, Kırım Türklüğünün Hüzünlü Sesi, Türk Ocakları Genel Merkezi, Milli Kütüphane, Ankara, 12 Kasım 2011.

İbrahim Şahin, Doğumunun 100. Yılında Atsız, Yunus Emre Kültür Merkezi, Eskişehir Türk Ocağı, 1 Mayıs 2005, saat:14.00, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Tanpınar'da Simgeselleştirmenin Anlama Katkısı, Ahmet Hamdi Tanpınar Paneli, Çanakkale Onsekiz Mart Üni., 14.04.2014.

İbrahim Şahin, Coğrafyadan Edebiyata, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü, 09 Mayıs 2014, saat: 14.00, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı Paneli, İpek Üniversitesi, İstanbul Kampüsü, 7 Mart 2014, saat: 18.00-20.00, İstanbul.

İbrahim Şahin, Vefatının 78. Yılında Mehmet Akif Ersoy Paneli ve Şiir Dinletisi, Gazi Üniversitesi, Mimar Kemaleddin Salonu, 24.12.2014, saat: 14.00, Ankara.

4) Konferanslar

İbrahim Şahin, Arafta İki Adam: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Bedrettin Cömert Salonu, 27.03.2013, saat. 13.30

İbrahim Şahin, İnsan ve Edebiyat, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe bölümü, 11.04.2013, saat: 16.00

İbrahim Şahin, Ahmet Hamdi Tanpınar-Oğuz Atay, Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 25.04.2013, saat: 14.00.

İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Romancılığı, İlesam (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), 8 Ekim 2011, saat:14:00, Ankara.

İbrahim Şahin, Vefatının 50. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, Avrasya Yazarlar Birliği, 9 Mart 2012, saat: 19:00, Ankara.

İbrahim Şahin, Kırım Türklüğü ve Cengiz Dağcı, Eskişehir Türk Ocağı, 6 Aralık 2012, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Arafta Bir Entelektüel Ahmet Hamdi Tanpınar, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Zakine Çelik Öztürk Konferans Salonu, 17 Nisan 2014, Saat: 14.00, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Haz ve Günah: Bir Tanpınar Yorumu, Düzce Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 12 Kasım 2014, Saat: 14.00, Düzce.

İbrahim Şahin, Gelenek ve İdeoloji Hacettepe Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Tuğrul İnal Konferans Salonu, 4 Aralık 2014, Saat: 14.00, Ankara.

İbrahim Şahin, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı, Kocaeli Üniversitesi, 12.03.2015, Saat: 14.00, Kocaeli.

İbrahim Şahin, "Değişerek devam etmek devam ederek değişmek: Semiyotik ve Sembolik", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 25.02.2016, Saat: 14.00, Eskişehir.

5) Seminerler

İbrahim Şahin, Tanpınar'ın Kadınları: Kadın, Edebiyat ve Tanrı, ESOGÜ, 14.03.2014, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Tanpınar'da Deneyim ve Roman, ESOGÜ, 28.03.2014, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Tanpınar ve Yeraltından Notlar: Dibe Vurmanın Sınırı, ESOGÜ, 18.04.2014, Eskişehir.

İbrahim Şahin,  Tanpınar ve Alman Romantizmi, ESOGÜ, 25.03.2014, Eskişehir.

İbrahim Şahin, Haz ve Günah Bir Tanpınar Yorumu, “Çağdaş Türkiye’nin Kültür Tarihi” dersi, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gizem Frit Amfisi, 10.03.2015, Sakarya.

İbrahim Şahin, Türk Romanında Entelektüelin Krizi, "Mainz Türk Edebiyatı Günleri", Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi, 08.05.2018, Mainz, Almanya.

E. Röportajlar

Konuşanlar: Burcu Yılmaz Çebin - Deniz Depe, "Tanpınar'ın Geldiği Nokta, Sentezin İmkansızlığıdır: İbrahim Şahin, Tanpınar'ın Vefatının 50. Yılında Yapılan Çalışmaları Değerlendirdi", Türk Edebiyatı, S. 471, Ocak 2013, s. 4-10.

Konuşan: Levent Bayraktar, İbrahim Şahin ile Haz ve Günah: Bir Tanpınar Yorumu adlı Kitabı Üzerine: "Tanpınar'ın Malzemesi, Tanpınar'ın Kendisidir.", Türk Yurdu Dergisi, Mayıs 2013, C. 33, S. 309, s. 24-29

Konuşan: Mehmet Can Doğan, “Bugünkü Türk Muhafazakarlığı Tanpınar’ı Kaldıramaz”, Kitap-lık Dergisi, Temmuz-Ağustos 2013, S.168, s.52-60.

Konuşan: Taner Namlı, "İbrahim Şahin ile Evrensellik Üzerine", Bizim Külliye Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos 2015, S. 64, s.14-18.

Konuşan: Masum Gök, "Yılın Edebiyat Olayı: Suad'ın mektubu bulundu", Aydınlık Kitap, S. 247 (27 Ocak 2017), s. 4-5.

Konuşan: Erkut Tezerdi, "Tanpınar'ın Kayıp Sayfaları Bulundu", karar.com, 17.01.2017.

Konuşan: Haber Türk gazetesi, "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kolisinden 2 kitap çıktı", 24.01.2017.

Konuşan: Mehmet Said Aydın, "Tanpınar olayının perde arkası", 09.02.2017.

F. Atıflar

1) Kitaplarda Atıflar

 Ö. Faruk Huyugüzel, İzmir Fikir ve Sanat Adamları (1850-1950), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s. 573-580.

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, C. I, İstanbul 2001, s. 350.

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, C. II, İstanbul 2001, s. 821.

Fazlı Necip, Dilaver (Haz: Erol Ülgen), Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s. 5-12.

İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh yayınları, İstanbul, 2008, s. 420.

Şeyda Aysun Oğuz, Sevengül Korkmaz (Haz.), Selanik’te Osmanlı Matbuatı Gonca-i Edep, Turkuaz Yayınları, İstanbul, 2009, s.31.

Selçuk Çıkla, Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar (1860-1960), Akçağ yayınları, Ankara, 2010, s. 135.

Abdülvahap Kara, İnsan Olarak Cengiz Dağcı, Bellek-İnsan-Eser: Cengiz Dağcı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2011, s. 33-59.

İnci Enginün, Sessiz bir Şöhret: Cengiz Dağcı, Bellek-İnsan-Eser: Cengiz Dağcı, Ötüken yayınları, İstanbul, 2011, s. 105-113.

Selçuk Atay, İnsan ve Eser: Vâlâ Nurettin: Vâ-Nû, Etkin yayınları, Ankara, 2012, s. 367.

Recai Özcan, Türk Romanında Aşk, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 415.

Ahmet Kartal, "Yunus Emre'nin Anadolu'sunda Kültürel ve Entelektüel Hayat", Yunus Emre, editör: Ahmet Yaşar Ocak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2012, s. 43-96.

Ayşe Demir, İnce Alaydan Satire: Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Hiciv ve Mizah, Grafiker Yayınları, Ankara, 2013.

Bedia Koçakoğlu, Fazlı Necib Dehşetler İçinde İnceleme-Metin, Palet Yayınları, Konya, 2014.

Nergishan Tekin, Nihal Atsız, Kariyer Yayınları, İstanbul, 2015.

Muharrem Dayanç, "Ahmet Hamdi Tanpınar", Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2015.

Elif Türkislamoğlu, Türk Düşünce Dünyasında Tanpınar, Hece Yayınları, Ankara, 2015.

Şeyda Aysun Oğuz, Sevengül Korkmaz (Haz.), Selanik'te Osmanlı Matbuatı Gonca-i Edep, Turkuaz Yayınları, İstanbul, 2009.

AytӘn Abbasova, Cengiz Dağcı, Elm vӘ tӘhsil Yayınları, Bakı, 2017.

2) Süreli Yayınlarda Atıflar

Hülya Argunşah, Tanzimat’tan II.Meşrutiyet’e Türk Romanı, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.4, S.8, 2006.

Salim Çonoğlu, Vatanını Yüreğinde Taşıyan Yazar: Cengiz Dağcı, Kardeş Kalemler, Y. 5, S. 59, Kasım 2011, s. 30-34.

Kerem Güneş, Dil, Rüyanın Evidir, Kitap Zamanı: Zaman Gazetesi Kitap Eki, Y. 7, S. 75, 2 Nisan 2012, s. 12.

Doğan Hızlan, Kitap, Hürriyet Gazetesi, 7 Nisan 2012, s. 6.

Fatih Kahraman, Dil, Ritim ve Musiki: Tanpınar, Yeni Şafak Gazetesi, 10. Mayıs 2012, s. 22.

Ali Enis Diyapoğlu, Ahmet, Hamdi, Tanpınar, Taraf Gazetesi Kitap Eki, 10. 05. 2012, s. 12.

Eray Ak, Tanpınar Üzerine Çalışmalar: Tanpınar Baharı, Cumhuriyet Kitap, S. 1164, 7 Haziran 2012, s. 21.

Hasan Bülent Kahraman, Yaz, Haz ve Edebiyat, Varlık, Y. 80,  S. 1259, 1 Ağustos 2012, s. 40-47.

Mehmet Emin Purçak, Ölümünün 50. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar ile İlgili Üç Yeni Eser, Dergâh, C. XXIII, S. 269, Temmuz 2012, s. 10-11, 15-16.

Mustafa Kurt, Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütünlüğün Hazzı, Parçalanmışlığın Günahı, Kurgan Edebiyat, Y. 2, S. 9, Eylül-Ekim 2012, s. 39-42.

Şaban Sağlık, Hem Hazzı Hem Günahı Olan Bir Kitap, Dergâh, C. XXIII, S. 271, Eylül 2012, s. 15-17.

İbrahim Tüzer, Toprağından Koparılmış Bir İnsan: ‘Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri Üzerine’, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 19, Bahar, s. 559-563 (2006).

Salim Çonoğlu, Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Ata Mirası Toprağa Bağlılık, Karadeniz, Y. 4, S. 13, 2012, s. 22, 25.

Sibel Hatipoğlu, Prof. Dr. Bilge Ercilasun Armağanı, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2010 Güz (13), s. 265.

Kibar Ayaydın, Ahmet Hamdi Tanpınar’da Rüya Estetiği, Temrin, S.57, Ocak Şubat 2013, s.10-15

Asım Öz, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Keşfi ve Yorumlanması, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Y.5,S.9, Ocak-Haziran 2013, s.233-238.

Tolga Bayındır, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Ölüm-Hayat Çatışması ve "Trajik Olan", Turkish Studies-İnternatiol Periodical For The Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkic, Volume 8/4 Spring 2013, p. 335-342.

Gökhan Yavuz Demir, Entelektüellerimizin Tanpınar ile İmtihanı, Ayraç: Aylık kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi, S. 42, Nisan 2013.

Mehmet Aça, “Anneme Mektuplar”ında Kozmosun Simgesi Olarak Ağaç, Kardeş Kalemler, Y.8, S.88, Nisan 2014, s.79-87.

Metin Özarslan, Cengiz Dağcı’nın Romanlarındaki Türküler Üzerine, Kardeş Kalemler, Y.8, S.88, Nisan 2014, s.98-107.

Salim Çonoğlu, Cengiz Dağcı’nın Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme, Kardeş Kalemler, Y.8, S.88, Nisan 2014, s.108-121.

Ümmühan Bilgin Topçu, Dağcı’nın Beni Gibi Biri’sinde Gerçekliğin Soyutlanması, Kardeş Kalemler, Y.8, S.88, Nisan 2014, s.129-140.

Mehmet Can Doğan, Hikayenin Ağırlaştırılmış Zamanı: Şiir, Türk Dili, S. 751, Temmuz 2014, s. 100.

Recai Özcan, Yalnızlık ve Yalan Bağlamında Kurgulanmış Üç Roman Kahramanı: Fahim Bey, Samim ve Hayri İrdal, Turkish Studies-İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/Summer 2014, 813-82.

Necati Tonga, Bir Kaybediş Hikayesi: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Geçmiş Zaman Elbiseleri, Türk Edebiyatı, S.501, Temmuz 2015, s.59-63.

Şahika Karaca, Huzur'da Musallat Bir Fikir: Ölüm, Hece Tanpınar Özel Sayısı (Eklerle 3. Baskı), Y.6, S.61, Ocak 2002, s.225-241.

Elif Türkislamoğlu, Aydaki Kadın, Hece Tanpınar Özel Sayısı (Eklerle 3. Baskı), Y.6, S.61, Ocak 2002, s.340-344.

Alev Sınar Uğurlu, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bursa, Hece Tanpınar Özel Sayısı (Eklerle 3. Baskı), Y.6, S.61, Ocak 2002, s.511-524.

Rıfat Günday, MAUPASSANT’IN GÜZEL-DOST (BEL-AMI) ve PEYAMI SAFA’NIN SÖZDE KIZLAR ROMANLARINDA BİR AHLAK SORUNU OLARAK EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ, TÜBAR, Güz 2006, s. 61-103.

İbrahim Tüzer, Kimliklerin Çatıştığı Mekân: “Kiralık Konak” ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller, Bilig, S.41, Bahar 2007, s. 225-239.

Atabey Kılıç, YAZARI BİLİNMEYEN DÎNÎ-TASAVVUFÎ BİR ESER: “HAKİKAT-İ MUHAMMEDİYYE”, TÜBAR, Güz 2006, s.125-139.

Asiye Duman, TÜRK SOYLULARA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇİMİ, TÜBAR, Bahar 2003, s. 151-154.

Ümmühan BİLGİN TOPÇU, Cengiz Dağcı'nın Hatıralarda'sı ve Anneme Mektuplar'ında Metinlerarası İlişkiler, ERDEM, S.61, s.59-81.

Sema Özher Koç, CENGİZ DAĞCI’NIN ÜŞÜYEN SOKAK ADLI ROMANINDA MEKÂN-İNSAN ÖZDEŞİKLİĞİ, Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 05 (2015): 153-161.

Recai ÖZCAN, " YALNIZLIK" VE" YALAN" BAĞLAMINDA KURGULANAN ÜÇ ROMAN KAHRAMANI: FAHİM BEY, SAMİM VE HAYRİ İRDAL, Electronic Turkish Studies 9.9 (2014).

Tolga BAYINDIR, AHMET HAMDİ TANPINAR'IN ESERLERİNDE ÖLÜM-HAYAT ÇATIŞMASI VE ‘TRAJİK OLAN’, Electronic Turkish Studies 8.4 (2013).

Recai ÖZCAN, "ŞİİRDE “KARŞILAŞMA” VE “TAHAVVÜL” BİÇİMLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14.1 (2016).

Deniz DEPE, Selim'in Rüyası: Aydaki Kadın'da Rüyanın Sembolik Değeri Üzerine, Türk Dili Dergisi, S.777, Eylül 2016, s.45-53.

3) Tezlerde Atıflar

Musfata Türkyılmaz, GENÇLİK ROMANLARININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ VE DEĞERLER AKTARIMI BAKIMINDAN İNCELENMESİ, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2012.

G. Hakemlikler:

Gazi Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Dergisi

Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Türklük Bilimi Araştırmaları (Tübar)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hukuk Kuramı

H. Yönetilen Tezler

1) Yüksek Lisans tezleri

a)Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

Hüseyin Güç, Nezihe Muhiddin’in Hayatı ve Romanları Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2001.

İbrahim Tüzer, Ali Mümtaz Arolat: Hayatı, Şairliği ve Şiirlerindeki Temalar Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale,2002.

Recai Özcan, Ahmet Reşit Rey (H. Nazım)-Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2002.

Ayşe Nalbant Kılıç, Müfide Ferit Tek’in Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2002.

Öznur Özdarıcı, Emin Bülent Serdaroğlu’nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2003.

Işıl Ünal, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyelerinde İnsan, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale,2003.

Osman Çöpatlamaz, Mehmet Rauf’un Mensur Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale,2006.

Özden Atik, Kemalettin Kami Kamu’un Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2008.

Jale Öztürk, Tarık Buğra’nın Matbu Romanları Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2008.

Ayşegül Kuşdemir, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur Romanında Dil ve Üslup, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale,2009.

Tolga Bayındır, Ölüm Karşısında Ahmet Hamdi Tanpınar, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2010.

Deniz Depe, Yazko Edebiyat Dergisi Üzerine Bir İnceleme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2014.

Meryem Galata, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Mitolojik Unsurlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2015.

Gülçin Tuğba Nurdan, Gergedan ve Argos Dergileri Üzerine Bir İnceleme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2015.

2) Doktora Tezleri:

a) Tamamlanmış Doktora Tezleri

İbrahim Tüzer, İsmet Özel’in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2008.

Recai Özcan, Türk Romanında Aşk (1872-1900), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2009.

Öznur Özdarıcı Arslan, Türk Romanında Kadın (1872-1900), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2010.

Yılmaz Evat, Fatma Karabıyık Barbarosoğlu’nun Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2015.

Mustafa Ever, Vedat Türkali'nin Romanları ve Romancılığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2016.

Nurcan Ankay, Türk Romanında Entelektüel ve Suç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018.

Deniz Depe, 20. Yüzyıl Türk Romanında Romantizm, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019.

b)Devam Eden Doktora Tezleri

Dinçer Eşitgin, Türk Romanında Aşk (1928-1938), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Serdar Şen, Türk Romanında Kahramanın Dönüşümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Özlem Öztok, Tanzimat Romanında Doğu Nostaljisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı