TR | EN
Kazanımlar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAM KAZANIMLARI

 LİSANS DÜZEYİ

 1. Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
 2. Bilimsel, etik, kültürel değerlere uygun hareket etmek
 3. Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait eserleri analiz edebilme, yorumlayabilme ve eleştirme becerisine sahip olmak
 4. Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait eserleri analiz ederken bilimsel yöntemler, somut argümanlar kullanabilmek
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci sayesinde toplum ile iletişim kurabilme ve bunu çeşitli etkinliklerle sürdürebilme becerisine sahip olmak

YÜKSEK LİSANS DÜZEYİ

 1. Türk Dili ve Edebiyatı’nın sorunlarını araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2. Türk Dili ve Edebiyatı’nın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
 3. Farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile Türk Dili ve Edebiyatı’na ait bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 4. Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız yürütebilme/ liderlik yapabilme
 5. Türk Dili ve Edebiyatı alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme becerisine sahip olmak

        DOKTORA DÜZEYİ

 1. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri özgün düşünce ve /veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
 3. Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma
 4. Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili en az bir makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilgilerin sınırlarını genişletebilme
 5. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliği gösteren etkili bir iletişim kurabilme
 6. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bilimsel, sosyal, kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme becerisine sahip olmak.