TR | EN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1996 yılında kurulmuştur.  Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisans üstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak. Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans programı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordineli olarak, bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir. Bölümde 10 Profesör, 6 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim  Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi vardır. Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. 

YÜKSEK LİSANS DERS KAYITLARI HAKKINDA
28.09.2023

YÜKSEK LİSANS DERS DÖNEMİNDEYSENİZ:

 

İLK DERS DÖNEMİNİZ İSE:

1 ZORUNLU + 1 YAYIN ETİĞİ + 3 SEÇMELİ YA DA 1 ZORUNLU + 1 YAYIN ETİĞİ + 2 SEÇMELİ

 

İKİNCİ DERS DÖNEMİNİZ İSE:

1 ZORUNLU + 1 SEMİNER + 2 SEÇMELİ (İLK DÖNEM 3 ALDIYSANIZ) YA DA 1 ZORUNLU + 1 SEMİNER + 3 SEÇMELİ (İLK DÖNEM 2 ALDIYSANIZ)

 

DERS DÖNEMİ SONUNDA TOPLAM 7 DERS + 1 SEMİNER + 1 YAYIN ETİĞİ DERSİ ALMIŞ OLMAK ZORUNDASINIZ!

 

YÜKSEK LİSANS TEZ DÖNEMİNDEYSENİZ:

YÜKSEK LİSANS TEZİ (BU DERS HERKES İÇİN PROF. DR. MELİKE GÖKCAN ÜZERİNDE GÖZÜKMEKTEDİR, LÜTFEN ONU SEÇİNİZ) + UZMANLIK ALAN DERSİ (KENDİ TEZ HOCANIZI SEÇİNİZ)

DİKKAT!!! YENİ KAYIT OLMUŞ BİR ÖĞRENCİ İSENİZ DERS ONAYI İÇİN MUTLAKA DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ DEPE İLE İLETİŞİME GEÇMELİSİNİZ. (depedeniz@gmail.com / 2183)

DERS LİSTELERİ AŞAĞIDADIR:

 

2023-2024 GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Ders Kodu

Ders Adı

Öğretim Üyesi

512001065

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  ve YAYIN ETİĞİ (ZORUNLU)

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ DEPE

 

YENİ TÜRK EDEBİYATI ABD

 

512001038

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÜSLUP I (ZORUNLU)

Prof. Dr. İBRAHİM ŞAHİN

512002067

EDEBİYAT VE PSİKANALİZ

Prof. Dr. ŞAHİKA KARACA

 

DÜNYA EDEBİYATININ TEMEL METİNLERİ I

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ DEPE

512001022

EDEBÎLİK VE EDEBÎ ESERDE YAPI MESELESİ

Prof. Dr. SONER AKPINAR

512001030

MODERN TÜRK ŞİİRİNDE TEMALAR

Doç. Dr. Eylem SALTIK

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ABD

 

512001049

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ I

Prof. Dr. AHMET KARTAL

512001053

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN İNC. I

Prof. Dr. AHMET KARTAL

512001058

TASAVVUFİ METİN ŞERHİ I

Prof. Dr. MELİKE GÖKCAN

512001057

KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI I

Prof. Dr. MELİKE GÖKCAN

512001055

OSMANLI METİNLERİ I (ZORUNLU)

Doç. Dr. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU

 

TÜRK DİLİ ABD

 

512001052

BİÇİMBİLİM (ZORUNLU)

Prof. Dr. ERDOĞAN BOZ

512002083

ANLAMBİLİM

Doç. Dr. Fatih DOĞRU

512001919

TÜRKÇENİN UYGULAMALI DİLBİLGİSİ I

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KAMACI GENCER

512001916

TÜRK MOĞOL İLİŞKİLERİ I

Prof. Dr. BÜLENT GÜL

512001062

KÖK TÜRKÇE ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Prof. Dr. FERRUH AĞCA

512001059

ESKİ KUZEYBATI TÜRKÇESİ I 

Doç. Dr. EMRAH BOZOK

512001060

OĞUZ TÜRK ŞİVELERİ I

Doç. Dr. DİLEK ERENOĞLU ATAİZİ

 

TÜRK HALK BİLİMİ

 

512001067

HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ I

Prof. Dr. KÜRŞAT ÖNCÜL

512001068

ÂŞIK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET

512001074

DERLEME VE İNCELEME YÖNTEMLERİ (ZORUNLU)

Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET

512001066

 FOLKLOR ARAŞTIRMALARI TARİHİ

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL

512002086

SEMİNER (Türk Dili) 

Prof. Dr. BÜLENT GÜL

512002086

SEMİNER (Halk Edebiyatı) 

Prof. Dr. KÜRŞAT ÖNCÜL

512002086

SEMİNER (Yeni Türk Edebiyatı) 

Doç. Dr. Eylem SALTIK

512002086

SEMİNER (Eski Türk Edebiyatı) 

Doç. Dr. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU 

512002701

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Prof. Dr. MELİKE GÖKCAN

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Prof. Dr. İBRAHİM ŞAHİN

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Prof. Dr. FERRUH AĞCA

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Prof. Dr. AHMET KARTAL

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Prof. Dr. ERDOĞAN BOZ

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Prof. Dr. BÜLENT GÜL

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Prof. Dr. KÜRŞAT ÖNCÜL

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Prof. Dr. ŞAHİKA KARACA

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Prof. Dr. SONER AKPINAR

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Doç. Dr. EYLEM SALTIK

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Doç. Dr. DİLEK ERENOĞLU ATAİZİ

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Prof. Dr. MELİKE GÖKCAN

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Doç. Dr. FATİH DOĞRU

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KAMACI GENCER

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Doç.Dr. EMRAH BOZOK

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ DEPE

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET

512001900

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Doç. Dr. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU

 

DOKTORA DERS KAYITLARI HAKKINDA
28.09.2023

DERSLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

TÜRKOLOJİNİN KAYNAKLARI I DERSİ HER ANABİLİM DALI İÇİN ZORUNLUDUR.

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  ve YAYIN ETİĞİ DERSİ DE DÖNEMLİK ORTAK ZORUNLU DERSTİR.

DERS DÖNEMİNİN İLK YARIYILINDA BU DERSİ ALANLAR DİĞER YARIYIL ANABİLİM DALLARININ İLGİLİ SEMİNER DERSİNİ SEÇECEKLERDİR.

ANABİLİM DALLARI DERSLERİ İSE ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERDEN OLUŞMAKTADIR.

2 ORTAK ZORUNLU DERS, 1 ANABİLİM DALI ZORUNLU DERSİ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 5 DERS SEÇME HAKKINIZ VARDIR.

 

DANIŞMAN ATAMASI YAPILAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DERS KAYITLARINI KENDİ DANIŞMAN HOCALARI ONAYLAYACAKTIR.

SADECE DOKTORA PROGRAMINA YENİ KAYIT YAPTIRANLAR DR. ÖĞR. ÜY. DUYGU KAMACI GENCER (duygukamaci@windowslive.com) İLE İLETİŞİME GEÇECEKTİR.

 

2023-2024 GÜZ DÖNEMİ DOKTORA DERSLERİ
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Üyesi
512011901 TÜRKOLOJİNİN KAYNAKLARI I (TÜM ANABİLİM DALLARI İÇİN ZORUNLU) Prof. Dr. BÜLENT GÜL
512011060 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  ve YAYIN ETİĞİ (TÜM ANABİLİM DALLARI İÇİN ZORUNLU) (TEK DÖNEM ALMAK YETERLİ) Prof. Dr. FERRUH AĞCA
YENİ TÜRK EDEBİYATI
512011037 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ I (GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSİ) Prof. Dr. İBRAHİM ŞAHİN
512011031 MODERN EDEBİYATTA YENİ YÖNELİŞLER (SEÇMELİ) Prof. Dr. ŞAHİKA KARACA
512012040 ŞİİR DİLİ (SEÇMELİ) Prof. Dr. SONER AKPINAR
512011028 TÜRK HİKAYECİLİĞİNİN GELİŞİM EVRELERİ (SEÇMELİ) Doç. Dr. EYLEM SALTIK
ESKİ TÜRK EDEBİYATI
512011044 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA BELAGAT  (GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSİ) Prof. Dr. AHMET KARTAL
512011043 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ZİRVE ŞAHSİYETLER I (SEÇMELİ) Prof. Dr. MELİKE GÖKCAN 
512011047 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİN İNCELEMELERİ  (SEÇMELİ) Doç. Dr. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU 
TÜRK DİLİ
512011911 ANLAM TEORİLERİ I (SEÇMELİ) Prof. Dr. ERDOĞAN BOZ
512012058 TARİHÎ TÜRK DİLİNİN KARŞ. SES BİLGİSİ (SEÇMELİ) Prof. Dr. FERRUH AĞCA
512011917 AĞIZ ARAŞTIRMALARI I  (SEÇMELİ) Doç. Dr. FATİH DOĞRU
512011903 TARİHSEL TÜRK DİLİ METİN İNCELEMELERİ I  (GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSİ) Prof. Dr. BÜLENT GÜL
512011055 SÖZ DİZİMİ I (SEÇMELİ) Doç. Dr. DİLEK ERENOĞLU ATAİZİ
TÜRK HALK BİLİMİ
512011912 İLERİ HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ I   (GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSİ) Prof. Dr. KÜRŞAT ÖNCÜL
   TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATI I(SEÇMELİ) Prof. Dr. KÜRŞAT ÖNCÜL
512012083 RİTÜEL (SEÇMELİ) Doç. Dr. ASLI BÜYÜKOKUTAN TÖRET
512011906 HALK HİKAYESİ ARAŞTIRMALARI (SEÇMELİ) Doç. Dr. ASLI BÜYÜKOKUTAN TÖRET
SEMİNER (SADECE BİR DÖNEM ALINMASI ZORUNLU)
512012038 SEMİNER (Yeni Türk Edebiyatı) (ZORUNLU) (TEK DÖNEM ALMAK YETERLİ) Prof. Dr. ŞAHİKA KARACA
512012038 SEMİNER (Eski Türk Edebiyatı) ( ZORUNLU) (TEK DÖNEM ALMAK YETERLİ) Prof. Dr. MELİKE GÖKCAN
512012038 SEMİNER (Türk Dili) (ZORUNLU) (TEK DÖNEM ALMAK YETERLİ) Prof. Dr. ERDOĞAN BOZ
512012038 SEMİNER (Halk Edebiyatı) (ZORUNLU) (TEK DÖNEM ALMAK YETERLİ) Doç. Dr. ASLI BÜYÜKOKUTAN TÖRET
ÖNERİ, TEZ VE YETERLİLİK AŞAMASINDA OLANLAR, TEZ DANIŞMANI ATANANLAR
512011700 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Prof. Dr. MELİKE GÖKCAN
512011902 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ Prof. Dr. MELİKE GÖKCAN
512011801 DOKTORA YETERLİK Prof. Dr. MELİKE GÖKCAN
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Prof. Dr. AHMET KARTAL
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Prof. Dr. İBRAHİM ŞAHİN
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Prof. Dr. ERDOĞAN BOZ
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Prof. Dr. FERRUH AĞCA
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Prof. Dr. BÜLENT GÜL
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Prof. Dr. ŞAHİKA KARACA
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Prof. Dr. KÜRŞAT ÖNCÜL
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Prof. Dr. SONER AKPINAR
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Doç. Dr. EYLEM SALTIK
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Doç. Dr. ASLI BÜYÜKOKUTAN TÖRET
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Prof. Dr. MELİKE GÖKCAN
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Doç. Dr. FATİH DOĞRU 
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Doç. Dr. DİLEK ERENOĞLU ATAİZİ
512011900 UZMANLIK ALAN DERSİ Doç. Dr. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU

 

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 17 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve iki yarıyıl 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Bir doktora programının dersleri toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin başarılması şarttır, başarısızlık durumunda tekrar alınır. 

(2) Doktora programında alınacak dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı veya başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir.

(3) Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışmanlık görevini yürütür. Ayrıca doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(5) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu doktora programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülme koşulları, bu yönetmelik hükümlerine göre ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Derslerin başarı notu en az CB ve akademik başarı notu ise 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Doktora programı için gerekli kredili derslerini başaramayan öğrenciler CB ve daha alt başarı notuna sahip derslerini tekrar ederler ya da farklı dersler alarak başarı derecelerini tamamlarlar. Zorunlu derslerde başarısızlık durumunda yerine farklı dersler alınamaz.

Danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 19 – (1)2 Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Danışman ataması, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin danışman olabilmesi için en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

(2) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasanat dalının özelliği de gözetilerek anabilim/anasanat dalı  kurulunda belirlenir ve enstitü kurulunda karar verilir.

(3) Emeklilik, istifa ve başka kuruma nakil gibi çeşitli nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilen öğretim üyesinin üzerindeki henüz tez aşamasına geçmemiş olan danışmanlıkları sona erer. Tez aşamasındaki danışmanlıklar ise gerekli görülmesi halinde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam edebilir. 

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve 4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra, temel ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2)2 Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, en erken derslerini tamamladığı yarıyılı izleyen yarıyılda yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(3) Doktora yeterlik sınavı, enstitülerin her anabilim/anasanat dalı için anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen, enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıl için onaylanan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Yeterlik jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması 100 puan üzerinden en az 75 puan olmalıdır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sözlü sınavda sorulan sorular tutanak altına alınır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

 (7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli ya da kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Ancak, öğrencinin yüksek lisans programının geri kalan yükümlülüklerini yerine getirmesi koşulu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.