TR | EN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1996 yılında kurulmuştur.  Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisans üstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak. Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans programı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordineli olarak, bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir. Bölümde 10 Profesör, 6 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim  Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi vardır. Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. 

Depremden Etkilenen Öğrencilerimizin Dikkatine
8.03.2023

3 Mart 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda, olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde ikamet eden öğrencilerimizin bahar dönemi için ödemiş oldukları katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilecektir. Dilekçe ve diğer evrakları dkamaci@ogu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

İadeye ilişkin dilekçe için lütfen tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Dikkatine
17.03.2023

Üniversitemiz Senatosunun 02.03.2023 tarihli ve 08/4 sayılı kararı ile final sınavına girmeyen yabancı uyruklu öğrencilere giremedikleri sınavlar için hak tanınmıştır. Bu konudaki talep ve sorularınız için dkamaci@ogu.edu.tr adresine mail yolu ile ulaşabilirsiniz. 

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ DERS KAYIT DANIŞMANLARI
2022-2023 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMLARI
Türkoloji Konuşmaları: Tarih Boyunca Türkçe-Macarca İlişkisi
14.04.2021

Türkoloji Konuşmaları: Bir Ömür Türkoloji
22.03.2021

Türkoloji Konuşmaları: Atatürk ve Türkçe
11.01.2021

Türkoloji Konuşmaları: Tonyukuk Yazıtı
27.11.2020