TR | EN
Vizyonumuz / Misyonumuz
Vizyonumuz
Türk dili ve edebiyatının geçmişten bugüne oluşturduğu edebî birikimi bilimsel ve çağdaş yöntemlerle gelecek kuşaklara anlatıp tanıtmak.
 
Misyonumuz
Türk dili ve edebiyatının dünya edebiyatları içindeki yerini somut örneklerle ve gerektiğinde karşılaştırmalı olarak ortaya koymak, bunu sürekli güncelleyerek geçmişten geleceğe estetik ve zevklerdeki değişimi bilimsel yöntemlerle tespit etmek ve ulaşılan sonuçları ilgili şahıs ve birimlerle paylaşmak.