TR | EN
Kalite Komisyonu

Koordinasyon Kurulu

Görevleri: Kalite toplantılarının düzenlenmesi     

                    Rektörlük, Dekanlık ve diğer bölümlerle kalite komisyonları ile iletişim

                     Komisyonlardan bilgi toplama

                     Özdeğerlendirme raporlarının hazırlanması

Üyeleri: Prof. Dr. Ferruh Ağca

                Prof. Dr. Bülent Gül

                Doç. Dr. Aslı Büyükokutan Töret

                 Doç. Dr. Eylem Dereli Saltık

Ölçme Komisyonu

Görevleri: Anketlerin Muhataplarına ulaştırılması

                  Anket sonuçlarının toplanması

                   Ölçme verilerinin Değerlendirme Komisyonu’na ulaştırılması

Üyeleri: Arş. Gör. Dr. Burcu Yılmaz Çebin

               Arş. Gör. Dr. Fatih Doğru

                Öğr. Gör. Esin Ağca

                Öğr. Gör. Alper Sökmen

Değerlendirme Komisyonu

Görevleri: Ölçmede elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması

                  Değerlendirme sonucunda program iyileştirilmesine dair Denetleme ve Süreklilik Komisyonu’na önerilerde bulunmak

Üyeleri: Prof. Dr. Şahika Karaca

               Prof. Dr. Melike Gökcan

                Doç Dr Tuba Onat Çakıroğlu

Denetleme ve Süreklilik Komisyonu

Görevleri: Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin düzenli ve sürekli bir şekilde yapıldığını kontrol etmek

                   Öğretim üyeleri görev dağılımlarının doğru işleyişinin denetlenmesi

                   Eksikleri, düzenlemeleri raporlamak ve raporlar doğrultusunda atılması gereken adımlar varsa bunu kurul üyeleriyle paylaşmak

Üyeleri: Prof. Dr. Ferruh Ağca

                Prof. Dr. Bülent Gül

                Doç. Dr. Aslı Büyükokutan Töret

Bilgilendirme ve Belgelendirme Komisyonu

Görevleri: Öğrenci değişim hareketleri

                   Mezunlarla iletişim

                   Web sitesi güncellemeleri

                   Duyurular, etkinlikler

                   Toplantı belgelendirmeleri

Üyeleri:  Arş. Gör. Dr. Deniz Depe

                Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer

                Arş. Gör. Saniye Eraslan

                 Arş. Gör. Buket Nur Kırmızıgül