TR | EN
Arş. Gör. Saniye Eraslan
Arş. Gör. Saniye Eraslan

KİŞİSEL BİLGİLER            

Adı Soyadı      : Saniye ERASLAN
Unvanı             : Arş. Gör.                                                                              
Doğum Yeri    : Ankara
Telefon           : 0222 239 3750-2361
Eposta            : saniyeeraslan.se@gmail.com 

 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Yıl

Derece

Alan

Kurum

2007-2011

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

2010-2012

Pedagojik Formasyon

---

Gazi Üniversitesi

2014-2017

Tezli Yüksek Lisans

Eski Türk Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

2017- 2018 (Terk)

Doktora

Eski Türk Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

2018- (Hâlen)

Doktora

Eski Türk Edebiyatı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

LİSANS TEZİ

Esrar Dede Divanından Seçilmiş Gazelleri Şerh, Gazi Üniversitesi, 2011.
Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Orhan KURTOĞLU

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki ŞR 87 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme, Metin ve MESTAP’a Göre Tasnifi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Orhan KURTOĞLU

 

DOKTORA TEZİ

Alî Şîr Nevâyî'nin Leylî vü Mecnûn Mesnevisi (Metin İçi Çeviri ve İnceleme), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2018-...

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet KARTAL

 

BAŞARI VE ÖDÜLLER

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Bölüm Birinciliği (2007-2011).

 

AKADEMİK YAYINLAR

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1. Eraslan, Saniye (2017). “Bursalı Rahmî’nin Yayımlanmamış Şiirleri”. Littera Turca, 3 (2), 86-103.
  2. Eraslan, Saniye (2018). “Kavramların Anlamlandırılmasında Şerhlerin Yeri: Sûdî’nin Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ı Örneği”. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi TEBDİZ Özel Sayısı, 2 (4), 187-194.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Kitap Tanıtımları

  1. Eraslan, Saniye (2018). “Ahmet Kartal (2017). Baykara Meclislerinden Çırağan Eğlencelerine Lâlezâr- Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları”. Littera Turca, 4 (3), 862-868.

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Basılmış Bildiriler

  1. Eraslan, Saniye (2018). “Yesevî’de Âhir Zaman Şeyhlerine Bakışın Klasik Türk Şiirine Yansıması”. IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, (18-20 Ekim 2018).

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Basılmış Bildiriler

  1. Eraslan, Saniye (2015). “Klasik Türk Şiirinde Burçlar”. Gazi Üniversitesi III. Genç Akademisyenler Sempozyumu, (23-24 Kasım 2015).