Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer
Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer

Öğrenim Bilgileri:

Lisans

Atatürk Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

2005-2009

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Türk Dili

2011-2014

Anadolu Üniversitesi

Sosyoloji

2018-devam ediyor

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yeni Türk Dili

2014-2018


Yüksek Lisans Tezi: Türkçede Pekiştirme (Anlamsal, Sözdizimsel, Yazımsal) (2014) (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Boz)

Doktora Tezi:  Anlamsal Bir Fenomen Olarak Kiplik: Dede Korkut Örneği/Modality as a Semantic Phenomenon: Evidence from Dede Korkut (2018) (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Boz)

 

Akademik Ünvanlar

Araştırma Görevlisi         Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2018)

Araştırma Görevlisi Dr.   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2018-....)

 

Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce: İleri Düzeyde

Almanca: Temel Düzeyde

 

Akademik Çalışmaları

A. Makaleler

 1. Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, I/1, ss. 158-164 (2011).
 2. "TDK Türkçe Sözlük'te eskimiş Kullanım Etiketi Üzerine", AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt : 6 Sayı: 15 Sayfa:232-240, Kasım 2018, Türkiye.

B. Bildiriler

B-1.

 1. "Kiplik Terminolojisinin Sözlüklerdeki Görünümü: Olasılık ve Olabilirlik", III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, ss. 189-201. 
 2. "Cengiz Dağcı'nın Kırım Tatar Türkçesiyle Yazdığı Şiirler Üzerine Dil İncelemesi", Prof. Dr. Erdoğan Boz ve Okt. Dr. Ezgi Aslan ile, Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 16-17 Mayıs 2017, ss. 63-69.
 3. "Microstructure in Dictionaries of Turkish Grammar and Linguistics Terms: Examples of Mood and Modality Terms", Guangdong University of Foreign Studies, The 11th International Conference of ASIALEX, June 10-12 2017, Guangzhou, Republic of China, National Key Research Center for Linguistics & Applied Linguistics, Edited by Hai Xu, ss. 823-831.

B-2.

 1. “Genel Türkçe Sözlüklerde Tanımlama Sorunu: süt Örneği”, Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 26-27 Kasım 2014.
 2. "TDK Türkçe Sözlük'te eskimiş Kullanım Etiketi Üzerine", II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 3-4 Kasım 2015.
 3. "TDK Türkçe Sözlük'te dil bilgisi Etiketli Madde Başlarının Tanımları Üzerine Bir İnceleme", IV. Sözlük Bilimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 17-19 Eylül 2018.
 4. "Dede Korkut Kitabı'nda -(y)A Biçimbiriminin Kiplik İşlevleri", X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 17-19 Ekim 2018.
 5. "Dede Korkut Hikayelerinin Deontik Yapısına Dilbilimsel Bir Bakış", Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Mardin Artuklu Üniversitesi, 8-10 Kasım 2018.

C. Kitaplar

C-2. 

 1. ​"Yüklemde Görevli Biçimbirimler", Türkiye Türkçesi II Biçimbilgisi, Ed. Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi, Ankara, 2018.

D. Çeviriler

D-2.

 1. Mandlenkosi Maphosa, “Sözlükbilimde Yasal Sorunlar: Isichazamazwi Sesindebele Sözlüğü’nde Marka Adlarının Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Sayı 10, Yaz, 23-35 (2014).

E. Editörlük/Hakemlik

E-6.

 1. Erdoğan Boz ve Ezgi Aslan ile, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-605-9975-15-5
 2. Erdoğan Boz, Ferdi Bozkurt, Fatih Doğru, Ezgi Aslan ve Nilay Girişen ile, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-605-9975-19-3 

F. Atıflar

F-3.

 1. Ulum, Ö. G. (2015). "Adana Yöresine Ait Kelimelerin Kullanım Sıklıkları Üzerine Bir İnceleme", Çukurova Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss. 107-117. 
 2. Erten, M.& Başkan, A. (2016). "Bismil Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar", CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 40, Sayı: 2, ss. 67-77.
 3. Özeren, M. (2017). "Tamtakır Pekiştirmesi Üzerine", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 6/3, ss. 1353-1359.
 4. Karaoğlu, S. (2017). "Türkçe Sözlüklerde Yeni Öğe(ler) (Neologism): Misalli Büyük Türkçe Sözlük Örneği",  III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, ss. 761-770.
 5. Aslan, E. (2017). "Sözlükbilimsel Bir İnceleme Yöntemi: Eser-i Şevket Örneği", Turkish StudiesDOI10.7827/TurkishStudies.12510.
 6. Cifci, M & Sezer, Ö. (2017). "Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ/Burunarkaç Köyü)", Turkish Studies, DOI10.7827/TurkishStudies.11758.
 7. Aydın, N. Z. (2017). "Necip Asım Yazıksız'ın Meclis Çalışmaları", Tarih ve Gelecek Dergisi, DOI10.21551/jhf.356440.
 8. Demirci, M. (2017). "Osmaniye, Düziçi Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar-2", KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19 (33), ss. 36-44.

L. Diğer Etkinlikler

L-5.

 1. “Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”, 17-18 Aralık 2013, Eskişehir.
 2. “Uluslararası İmam Maturidi Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”, 28-30 Nisan 2014, Eskişehir.
 3. “Bütün Yönleriyle İmam-ı A’zam ve Hanefîlik Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”, 28-30 Nisan 2015, Eskişehir.
 4. “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, Rixos Otel Ankara, 28-30 Nisan 2016, Ankara.
 5. "III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 3-4 Kasım, Eskişehir.

L-6

 1. Anadolu’da Türk Nesir Dilinin Oluşumu ve Sinan Paşa, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 14 Aralık 2012.
 2. TÜBİTAK Destekli Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 27-29 Ağustos 2014.

L-8.

 1. "Türkçede Uzun Ünlüler", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araştırma Seminerleri Serisi, 20 Nisan 2012.
 2. “Edimbilim Açısından Türkçede Pekiştirme”, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Seminar für Orientkünde, 2 Mayıs 2013.

L-10.

 1. TÜBİTAK Destekli Türk Dili Araştırmalarında Dilbilimsel Bakış Açıları Lisans Üstü Öğrenciler İçin Yaz Okulu, 24-28 Ağustos 2015.
 2. TÜBİTAK Destekli Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Semineri, Mersin Üniversitesi, 15-17 Nisan 2016.
 3. TÜBİTAK Destekli Modern Sözlükbilimi Araştırmaları Lisans Üstü Öğrenciler İçin Kış Kursu, 8-10 Şubat 2018.
 4. TÜBİTAK Destekli Derlem Dilbilim Uygulamaları: Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu Semineri, Mersin Üniversitesi, 01-04 Mart 2018.

L-17.

 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

 

Diğer Bilimsel Faaliyetler:

Bilimsel, Sanatsal Amaçlı Ulusal Burslar: TÜBİTAK 2211-A Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2014-2018.

Yurtdışı Deneyimi: Johannes Gutenberg Universität Mainz, Orientkunde, Nisan 2013- Ağustos 2013.

İdari Görevler:       Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

                                 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Topluluğu Danışmanlığı