Arş. Gör. Duygu Kamacı Gencer
Arş. Gör. Duygu Kamacı Gencer

Öğrenim Bilgileri:

Lisans

Atatürk Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

 

2005-2009

Anadolu Üniversitesi

Felsefe

 

2016- Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı (terk)

 

2009-2011

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Türk Dili

 

2011-2014

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı-Yeni Türk Dili

 

2014-Devam ediyor


Yüksek Lisans Tezi: Türkçede Pekiştirme (Anlamsal, Sözdizimsel, Yazımsal) (2014) (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Boz)

Doktora Tezi: Dede Korkut Kitabı’nda Kiplik (2015- devam ediyor ) (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Boz)

 

Akademik Ünvanlar

Araştırma Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-)

Kadro Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

 

Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce: İleri Düzeyde

Almanca: Temel Düzeyde

 

Akademik Çalışmaları

A. Makaleler

A-4.

 1. Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, I/1, 158-164 (2011).

B. Bildiriler

B-1.

 1. “Genel Türkçe Sözlüklerde Tanımlama Sorunu: süt Örneği”, Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 26-27 Kasım 2014, I. ve II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt: 3, Nisan 2016, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., İstanbul ss.283-302.
 2. "TDK Türkçe Sözlük'te eskimiş Kullanım Etiketi Üzerine", II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 3-4 Kasım 2015, I. ve II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt: 2, Nisan 2016, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., İstanbul, ss.73-84.
 3. "Kiplik Terminolojisinin Sözlüklerdeki Görünümü: Olasılık ve Olabilirlik", III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, ss. 189-201. 
 4. "Cengiz Dağcı'nın Kırım Tatar Türkçesiyle Yazdığı Şiirler Üzerine Dil İncelemesi", Prof. Dr. Erdoğan Boz ve Okt. Dr. Ezgi Aslan ile, Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 16-17 Mayıs 2017, ss. 63-69.
 5. "Microstructure in Dictionaries of Turkish Grammar and Linguistics Terms: Examples of Mood and Modality Terms", Guangdong University of Foreign Studies, The 11th International Conference of ASIALEX, June 10-12 2017, Guangzhou, Republic of China, National Key Research Center for Linguistics & Applied Linguistics, Edited by Hai Xu, ss. 823-831.

D. Çeviriler

D-2.

 1. Mandlenkosi Maphosa, “Sözlükbilimde Yasal Sorunlar: Isichazamazwi Sesindebele Sözlüğü’nde Marka Adlarının Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Sayı 10, Yaz, 23-35 (2014).

E. Editörlük/Hakemlik

E-7.

 1. Erdoğan Boz ve Ezgi Aslan ile, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-605-9975-15-5
 2. Erdoğan Boz, Ferdi Bozkurt, Fatih Doğru, Ezgi Aslan ve Nilay Girişen ile, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-605-9975-19-3 

F. Atıflar

F-2.

 1. Ulum, Ö. G. (2015). "Adana Yöresine Ait Kelimelerin Kullanım Sıklıkları Üzerine Bir İnceleme", Çukurova Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss. 107-117. 
 2. Özeren, M. (2017). "Tamtakır Pekiştirmesi Üzerine", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 6/3, ss. 1353-1359.
 3. Çifci, M. & Sezer, Ö. (2017). "Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ/Burunarkaç Köyü)", Turkish Studies, Sayı 12/15, ss. 211-232.
 4. Karaoğlu, S. (2017). "Türkçe Sözlüklerde Yeni Öğe (ler) (Neologism): Misalli Büyük Türkçe Sözlük Örneği",  III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, ss. 761-770.

L. Diğer Etkinlikler

L-5.

 1. “Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”, 17-18 Aralık 2013, Eskişehir.
 2. “Uluslararası İmam Maturidi Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”, 28-30 Nisan 2014, Eskişehir.
 3. “Bütün Yönleriyle İmam-ı A’zam ve Hanefîlik Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”, 28-30 Nisan 2015, Eskişehir.
 4. “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, Rixos Otel Ankara, 28-30 Nisan 2016, Ankara.
 5. "III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 3-4 Kasım, Eskişehir.

L-6

 1. Anadolu’da Türk Nesir Dilinin Oluşumu ve Sinan Paşa, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 14 Aralık 2012.

L-8.

 1. "Türkçede Uzun Ünlüler", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araştırma Seminerleri Serisi, 20 Nisan 2012.
 2. “Edimbilim Açısından Türkçede Pekiştirme”, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Seminar für Orientkünde, 2 Mayıs 2013.

L-10.

 1. TÜBİTAK Destekli Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 27-29 Ağustos 2014.
 2. TÜBİTAK Destekli Türk Dili Araştırmalarında Dilbilimsel Bakış Açıları Lisans Üstü Öğrenciler İçin Yaz Okulu, 24-28 Ağustos 2015.
 3. TÜBİTAK Destekli Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Semineri, Mersin Üniversitesi, 15-17 Nisan 2016.

L-17.

 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

 

Diğer Bilimsel Faaliyetler:

Bilimsel, Sanatsal Amaçlı Ulusal Burslar: TÜBİTAK 2211-A Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2014.

Yurtdışı Deneyimi: Johannes Gutenberg Universität Mainz, Orientkunde, Nisan 2013- Ağustos 2013.

İdari Görevler:       Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

                                 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Topluluğu Danışmanlığı