TR | EN
İnanç Dünyamızın Üç Meş'alesi Paneli Gerçekleşti
8.05.2019
Öne çıkan görsel

İnanç Dünyamızın Üç Meş'alesi başlıklı panel Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

İnanç Dünyamızın Üç Meş'alesi: İmam-ı Azam, İmam Maturidi, Ahmed-i Yesevi başlıklı panel Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonunda gerçekleşti.

*Bu afişteki İmam-ı Azam'ı temsil eden resmin grafik tasarımı öğrencimiz Ali Kemal Kuzucu'ya aittir.