Arş. Gör. Nurcan Ankay
Arş. Gör. Nurcan Ankay

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ                                                              

 

Adı Soyadı: Nurcan Ankay                             

Unvanı: Arş. Gör.

İletişim: nurcanankay@gmail.com

Telefon: 0 222 239 37 50 / 2351

 

Öğrenim Durumu:

Derece

 

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2008

Yüksek Lisans

Yeni Türk Edebiyatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2012

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012-

 

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi - Muş Alparslan Üniversitesi

2010-2013

Arş. Gör.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2013-

 

Yüksek Lisans Tezi:

"Türkiye'de Akademik Eleştiri: Mehmet Kaplan ve Berna Moran'ın Eleştiri Anlayışlarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım", Danışman: Yard. Doç. Dr. Seyit Battal UĞURLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 2012.

Doktora Tezi:

“Türk Romanında Entelektüel ve Suç”, Danışman: Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (devam ediyor).

 

Makaleler:

 1. ANKAY, Nurcan, Tezer Özlü’nün Eserlerinde Otobiyografik Anlatım, Turkish Studies, Volume 4/8 Fall 2009, s.469-492.

 

Editörlük Yapılan Kitaplar:

 1. Gökçepınar, Saadettin, Muharrir Neden Yetişmiyor, Yayına Hazırlayanlar: Nurcan Ankay, Deniz Depe, Cümle Yayınları, Ankara, 2015. 
 2. Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Hazırlayanlar: Nurcan Ankay, Deniz Depe, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2017. 

 

Bildiriler:

 1. ANKAY, Nurcan, "İhsan Oktay Anar’ın Efrâsiyâbın Hikâyeleri’nde Grotesk Anlatım", II. Sosyal Bilimler Genç Araştırmacılar Sempozyumu, 24-25 Nisan 2010.
 2. ANKAY, Nurcan, "Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli ve William Faulkner’in Ses ve Öfke’sinde Kurgu, İmge ve Gerçeklik", III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 20-22 Eylül 2010.
 3. ANKAY, Nurcan, "Gülten Dayıoğlu’nun Dünya Çocukların Olsa Adlı Eserinde Fantastik Öğeler", 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 5-7 Ekim 2011.
 4. ANKAY, Nurcan, "Tanzimat Romanında Kötücül ve Kurban Kadın: Berna Moran’ın Yaklaşımı", XI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 13-14 Ekim 2011.
 5. ANKAY, Nurcan, “İsmet Özel’in Bir Yusuf Masalı’nda Aşkın Alegorisi”, IX. European Conference on Social and Behavioral Science, Paris, Fransa, 3-6 Şubat 2016.
 6. ANKAY, Nurcan, "The Civilization Problem at Sinekli Bakkal", Humanities and Social Sciences Conferance, 26-29 Ocak 2017, Barselona, İspanya, Abstract Book, s.14.
 7. ANKAY, Nurcan, Cengiz Dağcı'nın Badem Dalına Asılı Bebekler Adlı Romanında Ölüm İmgesi, Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, Eskişehir, 16-17 Mayıs 2017. 

 

Paneller.

       1. ANKAY, Nurcan, “Mehmet Âkif Ersoy’un İdeali: Asım”, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu, 14 Mart 2016.

 

Projeler:

 1. YYU-BAPB, 2010-SOB-YL006, "Türkiye'de Akademik Eleştiri: Mehmet Kaplan ve Berna Moran'ın Eleştiri Anlayışlarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım", 2012 (Proje araştırmacısı).

 

Diğer Yazılar:

 1. ANKAY, Nurcan, "Mehmet Özger’in 'Sancıyan Fragmanlar'ına Deneysel Bir Yaklaşım", Yedi İklim, S.284, Kasım 2013.
 2. ANKAY, Nurcan, "Bilge Karasu’da Geceyi getiren Sular", Paraf Edebiyat, S.2, 2014, s.46-47.
 3. ANKAY, Nurcan, "Bir Şaire Portresi: Yaşar Nezihe Bükülmez", Kurgan Edebiyat, S.25, Mayıs Haziran 2015, s.44-48.
 4. ANKAY, Nurcan, "Mehmet Can Doğan'dan Eleştirel Söyleşiler", Türk Edebiyatı, S.504, Ekim 2015, s.81-82.
 5. ANKAY, Nurcan, "Bir Tanzimat Aydını: Ahmet Mithat Efendi", Köroğlu, S. 10, Haziran 2016.

 

Diğer Etkinlikler:

 1. “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” Katılım Belgesi (TÜBİTAK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 27-29 Ağustos 2014.
 2. Konuşmacı: İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Programı, Odunpazarı, Eskişehir, 12 Mart 2014.
 3. Öykü Yarışması Jüri Üyeliği: , AB Öykü Yarışması Jüri Üyeliği (ESOGÜ Temsilcisi), Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir, 2013.
 4. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: “Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 17-18 Aralık 2013, Eskişehir.
 5. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: “Uluslararası İmam Maturidi Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-30 Nisan 2014, Eskişehir.
 6. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: “Bütün Yönleriyle İmam-ı A’zam ve Hanefîlik Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-30 Nisan 2015, Eskişehir.
 7. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, Rixsos Otel Ankara, 28-30 Nisan 2016, Ankara.
 8. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: "Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu", 16-17 Mayıs 2017, Eskişehir