Arş. Gör. Dr. Burcu Yılmaz Çebin
Arş. Gör. Dr. Burcu Yılmaz Çebin
  • Dahili Telefon: 2148
  • Bilim Dalı: Yeni Türk Edebiyatı

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                 : Burcu YILMAZ ÇEBİN  

Doğum Tarihi            : 18.09.1986

Unvanı                        : Dr.

Yabancı Dil:              : İngilizce (İleri Seviyede)

 Almanca (Başlangıç Seviyesinde)

İsveçce (Başlangıç Seviyesinde)

 

İletişim: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Fen Edebiyat Fakültesi,

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

26480 Meşelik Kampüsü / ESKİŞEHİR

burcuyilmazcebin@gmail.com

Tel:0222 239 37 50 – 2148

 

Öğrenim Durumu      :  

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı/

Tarih (Yandal)

Hacettepe Üniversitesi

2004-2008

Yüksek Lisans

Yeni Türk Edebiyatı

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Uppsala Universitet (İsveç) (Erasmus)

Hacettepe Üniversitesi

2009 -2012

2009-2010

2008-2009

Doktora

Yeni Türk Edebiyatı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

2012-2017

 

Yüksek Lisans Tezi: Yılmaz Çebin, B. (2012). İkinci Yeni Şiirinde Mitik Unsurlar (Danışman Doç. Dr. Soner AKPINAR), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

(Uppsala Üniversitesi’ndeki tez danışmanı: Éva Ágnes Csató Johanson)

Doktora Tezi: Yılmaz Çebin, B. (2017). Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Simge (Danışman Doç. Dr. Soner AKPINAR ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 

Görevler : 

Görev Unvanı

Görev Unvanı

Yıl

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2009-2017

Araştırma Görevlisi Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2017-…

 

Sertifikalar

 

Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, MEB, 2007.

Uluslararası Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, Xpert European Computer Passport, 2007.

Intensive Language Course of Beginners Swedish (EILC), 2009.

 

Yapılan Akademik Çalışmalar

 

A. Makaleler

A-2

1. Akpınar, S. ve Yılmaz-Çebin, B. (2015). “İkinci Yeni Şiirinde Phoenix ve Pan’ın Simgesel Anlamları” (Symbolic Meanings of Phoenix and Pan in Second New Poetry), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research, C. 8, S. 39, Ağustos, ss. 14-25.

2.  Yılmaz-Çebin, B. (2018). "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanındaki Rüya Sahnelerinin Simgesel Bir Okuması" (A Symbolic Reading of Dream Scenes in Ahmet Hamdi Tanpınar's The Time  Regulation Institute Novel" , Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi,C. 6, S. 13, Mayıs, ss. 398-419.

B. Bildiriler

B-1

1. Yılmaz, B. (2011). “Nezihe Araz’ın “Hoşgörü Ustaları” Adlı Romanında Yunus Emre’nin Tasavvuf Felsefesine Dair Görüşleri”, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni (06-08 Mayıs 2010), Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, ss. 997-1012.

2. Yılmaz-Çebin, B. (2013). “Ece Ayhan’ın İmgeleminde Yunan-Latin Mitlerinin İzdüşümü”, İstanbul Kültür Üniversitesi, IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, TUDOK 2012, 27-28 Ağustos Bildiriler, İstanbul: G. M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş., ss. 705-719.

3. Yılmaz-Çebin, B. (2016). “ Dil Devrimi Kapsamında Batı Kökenli Edebiyat Terimlerinin Özleştirilme Süreci”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu (03-04 Kasım 2016), Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, ss. 126-135.

B-4

1. Yılmaz, B. (2010). “Gülsüm Cengiz’in Son Çiçek Adlı Eserinde Toplumsal Eleştiri”, Şiirin Rüzgârında Masal Kuşunun Kanadında, IV. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi, Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu 28-30 Nisan 2010, Eskişehir: Morpa Kültür Yayınları, ss. 341-347.

 

F. Atıflar

F-1

1.  Sivri, M. ve Kuşça, S. (2013). “Halikarnas Balıkçısı’nın Eserlerinde Mitlerin İzleri Ve Karşılaştırmalı Mitolojiye Katkısı” (Traces of Myths in the Works of Halikarnas Balikcisi and Their Contributions to Comparative Mythology”, Milli Folklor, Y. 25, S. 97, ss. 39-52.

 

I. Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri

I-4

1. “Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması”, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA),  26.06.2013, Araştırmacı.

I-8

1. “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Simgeleştirme Yöntemi”, ESOGÜ BAP/A2. Doktora/Tıpta Uzmanlık Projesi, 14.04.2017, Araştırmacı.

 

L. Diğer Etkinlikler

L-1

1. Şiir Yarışması Jüri Üyeliği: Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında düzenlenen  Milli Eğitim Müdürlüğü “Şiir Yarışması”nda jüri üyeliği, Nisan 2011.

2. Şiir Yarışması Jüri Üyeliği: Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında düzenlenen  Milli Eğitim Müdürlüğü “Şiir Yarışması”nda jüri üyeliği, Nisan 2012.

L-2

1. Öykü Yarışması Jüri Üyeliği: Eskişehir Ticaret Odası, AB “Öykü Yarışması”nda  ESOGÜ Temsilcisi olarak jüri üyeliği, Haziran 2012.

L-5

1. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 17-18 Aralık 2014, Eskişehir.

2. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: Uluslararası İmâm Mâturîdî Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 28-30 Nisan 2014, Eskişehir.  

3. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, 28-30 Nisan 2016, Ankara.                                                                                                                                                                                                                                                                     L-6

1. Sempozyum Organizasyon Komitesi Üyeliği: IV. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz”, 28-30 Nisan 2010, Eskişehir.

 

2. Bilgi Şöleni Sekretaryası: Anadolu’da Türk Nesir Dilinin Oluşumu ve Sinan Paşa, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 14 Aralık 2012, Eskişehir.

 

3. III. Ulusal Yunus Emre Araştırmaları Çalıştayı, Eskişehir Valiliği, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve ESOGÜ Yunus Emre Araştırma Merkezi işbirliğiyle, 05.05.2014, Eskişehir.

 

L-8

1. Konuşmacı: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, İstiklâl Marşımızın Kabülü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, “Batı, Medeniyet ve Savaş Ekseninde Mehmed Akif Ersoy ve İstiklal Marşı”, 12 Mart 2010.

2. Konuşmacı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araştırma Seminerleri Serisi, “İkinci Yeni Şiirinde Mitik Unsurlar”, 06 Nisan 2012.

3.  Panelist: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kültür, Sanat ve Edebiyat Kulübü, Ölümünün 58. Yılında Sait Faik Abasıyanık Paneli, “Sait Faik’e Yapısalcı Bir Yaklaşım”, 17 Mayıs 2012.

4. Panelist: Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Güz Dönemi XXIII, Kültür ve Edebiyat Konuşmaları, Mehmet Akif Ersoy Paneli, “Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936)’un Âsım Adlı Eserinde Çatışma ve Bir Uzlaşı Modeli Olarak Âsım’ın Nesli”, 19 Mart 2014.

5. Oturum Başkanı: Eskişehir Valiliği, “Eskişehir Liseleri Aydınlarını Tanıyor” Projesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Bölümü, Eskişehir Anadolu Lisesi, 25.05.2015.

L-10

1.TÜBİTAK destekli “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” Katılım Belgesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 27-29 Ağustos 2014.

L-18

1. Araştırma Görevlisi Temsilcisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Temsilcisi, 2012-2013.

L-20

1. Değişim/İşbirliği Programı Kapsamında Yurtdışı Kurumlarında Ders Vermek, Eramsus, Johannes Gutenberg Universität, Seminar für Orientkunde/ Turkologie,  Mainz (Almanya), “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Simgeleştirme Yöntemi”  23.11.2015-25.11.2015. 

2. Değişim/İşbirliği Programı Kapsamında Yurtdışı Kurumlarında Eğitim Almak, Eramsus, Uppsala Universitet, Linguistics and Philology, Uppsala (İsveç), 06.05.2017-14.05.2017.

 

Diğer Yazılar

Yılmaz, B. (2011),  “Destan Yazan Coğrafya: Ceyhun Atuf Kansu ve Fazıl Hüsnü Dağlarca”, Eski Yeni: T.C. Eskişehir Valiliği Aylık Şehir Kültürü Dergisi, S. 3, 25 Mart 2011, ss. 64-66.

Yılmaz Çebin, B. (2014). “Jan Švankmajer’in Dimensions of Dialogue (1982) Adlı Filmini Dil Felesefesi ve Psikanaliz Kuram Çerçevesinde Okuma Denemesi”, Paraf Edebiyat Dergisi, S. 2, Y.2, ss. 24-27.

Yılmaz Çebin, B. (2015). “İsimsiz Bir Şöhret: Safvet Nezihi”, Kurgan, Edebiyat-Kültür Dergisi (Dosya: Unutulan Yazarlar), S.25, Y. 5, Mayıs-Haziran, ss. 40-44.

Yılmaz Çebin, B. (2016). “Ahmed Midhat Efendi’nin Roman Türü Hakkındaki Görüşleri”, Köroğlu- Ahmet Midhat Özel Sayısı, S.10, Y.2, Haziran, 5-9.