Yüksek Lisans- Doktora Final Programı
14.12.2017

2017-2018 ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

TARİH

SINIF

SAAT

DERSLİK TDE

ÖĞR.SAY.

DERSİN ADI  (I.VE II.ÖĞRETİM)

ÖĞRETİM ÜYESİ

08.01.2018
Pazartesi

Y.LİSANS

11.00

SEMİNER SALONU

9

Yeni Türk Edebiyatında Üslup I

İ.ŞAHİN

DOKTORA

11.00

SEMİNER SALONU

2

Modern Türk Şiirinde Poetikalar I

G.TUNÇ

Y.LİSANS

13.00

SEMİNER SALONU

7

İmaj ve Şiir İlişkisi

G.TUNÇ

DOKTORA

13.00

SEMİNER SALONU

5

EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ I

İ.ŞAHİN

DOKTORA

15.00

SEMİNER SALONU

16

Ali Şir Nevai ve Türk Edebiyatı

H.BİLTEKİN

Y.LİSANS

15.00

SEMİNER SALONU

5

Oğuz Türk Şiveleri I

D.ATAİZİ

09.01.2018
Salı

Y.LİSANS

13.00

SEMİNER SALONU

9

Edebilik ve Edebi Eserde Yapı Meselesi

S.AKPINAR

DOKTORA

13.00

SEMİNER SALONU

3

Şiir Dili

S.AKPINAR

Y.LİSANS

13.00

SEMİNER SALONU

10

Eski Türk Edebiyatında Metin Şerhi I

A.KARTAL

Y.LİSANS

15.00

SEMİNER SALONU

2

Modern Türk Şiirinde Temalar

E.SALTIK

DOKTORA

15.00

SEMİNER SALONU

5

TÜRK HİKAYECİLİĞİNİN GELİŞİM EVRELERİ

E.SALTIK

10.01.2018
Çarşamba

Y. LİSANS

11.00

SEMİNER SALONU

8

Eski Türk Edebiyatında Nesir I

T.ONAT Ç.

DOKTORA

11.00

SEMİNER SALONU

5

Klasik Türk Edeb. Mensur Metin İncelemeleri

T.ONAT Ç.

Y.L.+DR.

13.00

TDE 204

27+18=45

Sosyal Bilimlerde Araş. Yön.ve Yayın Etiği

A.KOÇ

DOKTORA

15.00

SEMİNER SALONU

3

Klasik Türk Edebiyatında Şiir ve Şiir Üslupları

M. MACİT

DOKTORA

15.00

SEMİNER SALONU

4

Klasik Çağatay Türkçesi Metin İnc.

M.M.TULUM

11.01.2018
Perşembe

DOKTORA

09.00

SEMİNER SALONU

3

Söz Dizimi I

E.BOZ

DOKTORA

11.00

SEMİNER SALONU

4

Klasik Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler

S.KOCAER

DOKTORA

11.00

SEMİNER SALONU

5

Kıpçak Türkçesi Metin İnc. I

C.ÖZGÜR

Y.LİSANS

11.00

SEMİNER SALONU

8

Eski Kuzey Batı Türkçesi I

C.ÖZGÜR

Y.LİSANS

11.00

SEMİNER SALONU

8

Biçimbilim

E.BOZ

DOKTORA

13.00

SEMİNER SALONU

7

Tarihî Türk Dilinin Karş. Ses Bil.

F.AĞCA

Y.LİSANS

13.00

SEMİNER SALONU

9

Osmanlı Metinleri I

M.M.TULUM

Y.LİSANS

13.00

SEMİNER SALONU

8

Eski Türk Edebiyatında Divan İncelemeleri I

M.MACİT

DOKTORA

15.00

SEMİNER SALONU

3

Sözlükbilimi I

E.BOZ

Y. LİSANS

15.00

SEMİNER SALONU

8

Kök Türkçe Üzerine Araş.

F.AĞCA

DOKTORA

15.00

SEMİNER SALONU

8

Klas. Türk Edebiyatında Belagat

A.KARTAL

Y.LİSANS

15.00

SEMİNER SALONU

3

Klasik Türk Edeb. Kaynakları I

S.KOCAER