BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
06.10.2017

DUYURU!

BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

10 EKİM 2017 SALI

SAAT 13.30-15.00

F-5 TOPLANTI SALONU

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

2017-2018 ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON PROGRAMI

 

  1. Bölümümüzün Organizasyonu
  2. Bölüm Yönetiminin Tanıtılması
  3. Anabilim Dallarının Tanıtılması
  4. Bölüm Öğretim Elemanlarının Tanıtılması
  5. Bölümün Tarihçesi
  6. Bölümün Amaç ve Hedefleri Hakkında Bilgi Verilmesi
  7. Lisans-Önlisans Programları Hakkında Bilgi Verilmesi
  8. Bölüm Mezunlarının Çalışabilecekleri Özel ve Kamu Kurum / Kuruluşları Hakkında Bilgi Verilmesi
  9. Çift Anadal ve Yandal Programları Hakkında Bilgi Verilmesi
  10. Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları Hakkında Bilgi Verilmesi