PROF. DR. AHMET KARTAL TARAFINDAN YAPILAN ELZEM AÇIKLAMA
12.01.2017

Elzem Açıklama:

İlim, fikir ve medeniyet dergisi olan Turán’ın 30. sayısında Prof. Dr. Ahmet Kartal imzasıyla yayımlanan “Dîvân-ı Hikmet’e Yeni Bir Bakış” başlıklı makale, merhume hocam Prof. Dr. Meserret Diriöz’ün 26-29 Mayıs 1993 tarihinde Erciyes Üniversitesi’nde yapılan “Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu”unda bildiri olarak sunulan ve aynı yıl yayımlanan bildiri metnidir. Bu bildiri metni, merhume hocamızın çalışmalarını bir araya getirerek Gözde Özcanar ile birlikte yayımladığımız Nisyâna Düşen Gölge Klasik Türk Edebiyatı Yazıları Prof. Dr. Meserret Diriöz (Doğukütüphanesi, İstanbul 2016) isimli esere, “Haydar Ali Diriöz’ün Düşürdüğü Tarihler (Diriözler Armağanı, Ank. 2003, s. 1-17)” isimli makale ile birlikte ikinci baskısına girilmesi için Doğu Kütüphanesi yayınevi sahibi Erol Cihangir’e tarafımdan gönderilmişti. Çünkü hocamızın her iki çalışması da ilk baskıda dikkatimizden kaçtığı için mezkûr eserde yer almamıştı. Daha sonra farkına varılıp bu eksikliğin giderilmesi için tespit edilen bu yazılar, bilgisayar ortamında yazılarak yayınevi sahibi Erol Cihangir Bey’e ulaştırıldı. Ancak bu yazılardan yukarıda zikrettiğimiz “Dîvân-ı Hikmet’e Yeni Bir Bakış” başlıklı yazı maalesef sehven benim adımla neşredilmiştir. Bu yazı, ilgili kitabın ikinci baskısında diğer makale ile birlikte yer alacaktır.  Ayrıca Turán’ın Şubat ayında çıkacak olan 31. sayısında da yazının gerçek sahibi Prof. Dr. Meserret Diriöz imzasıyla tekrar yayımlanacaktır. Doğu Kütüphanesi yayınevi sahibi Erol Cihangir Bey de yapılan bu yanlışlığı kendi facebook sayfasından paylaşmıştır. Paylaşılan metin şu şekildedir:

Saygıdeğer okuyucularımız. Dergimizin 30. sayı 2016 tarihli nüshasında "Divan-ı Hikmete Yeni Bir Bakış" başlığıyla yayımlanan yazı, rahmetli Meserret Diriöz hocaya ait olup, editoryal bir hata sonucu (sehven) Prof. Dr. Ahmet Kartal imzasıyla yayımlanmıştır. İşbu sebeple, başta siz okuyucularımızdan ve saygıdğer Ahmet Kartal hocadan hassaten özür beyan ederiz. Sözkonusu yazı keza Ahmet Kartal hoca'nın hazırlamış olduğu Meserret Diriöz kitabına girmesi için gönderilmiş olup, yazının künyesi aşağıda görüldüğü gibidir. ”Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993),Erciyes Üniversitesi Yayınları: 66, Kayseri 1993, s. 93-99. Turan Dergidi. Editör: Erol Cihangir

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1159727717468345&id=100002933820501

Bu yazı, aynı zamanda Turán dergisi editörü olan Erol Cihangir Bey tarafından sehven yapılan bu yanlışlığı hem duyurmak hem de kamuoyuyla paylaşmak için kaleme alınmıştır.

 

                                                                       Prof. Dr. Ahmet KARTAL