T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 

DERS İÇERİĞİ

 

Roman ve Hikâye Tahlili II                                             Yard.Doç.Dr.Müzeyyen Buttanrı

Öğrenim düzeyi:

Lisans

Sınıf:

3. sınıf

Ön şart:

Yok

Dil:

Türkçe

Ulusal kredi:

2

AKTS kredisi:

3

Haftalık ders saati-teorik/uygulama /laboratuar:

2-0-0

Süre:

1 dönem

Dönem:

Bahar

Sınav:

Yarıyıl içi sınavı, yarıyıl sonu sınavı, yazılı.

Değerlendirme:

Yarıyıl içi sınavı-40%, yarıyıl sonu sınavı-60%

 

Tanım:  Serveti Fünun ve Milli Edebiyat dönemi Romanları. Romancılığımızın gelişimi ve roman tekniğini kavrama. Romanlarımızı tanıma ve tahlil edebilme becerisi kazanma

Dersin öğrenciye kazandıracağı beceriler:

1.   Roman nedir ve Türk romanının tarihi gelişimi hakkında bilgi edinmek

2.   Roman tahlili ile ilgili bilgiler edinme ve roman eleştiri kaynaklarının tanıtılması

3.   Serveti Fünun dönemi romanı hakkında bilgi edinme

4.   Mai ve Siyah, Eylül, Mürebbiye, Gönül Hanım, Milli edebiyat dönemi romanları ve Yaban (yazar, bibliyografi, konu, özeti, vaka dizisi, anlatıcı, anlatım teknikleri,bakış açısı, zaman, mekân, dil ve üslûp, eleştiri kahramanlar açısından değerlendirmek

5.   Okunan romanların karşılaştırarak dönem romanlarını tanımak       

Kaynaklar:

  1. Mehmet Tekin- Roman Tekniği,
  2. Berna Moran-Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1,2, 3,
  3. Şerif Aktaş- Roman Sanatı,
  4. Philip Stevick- Roman Sanatı, Robert Fin- Türk Romanı.
  5. Z. Bakırcıoğlu,.Türk Romanı
  6. Robert Fin.Türk Romanı
  7. Mustafa Nihat Özon, Türk Romanı
  8. İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 2
  9. Müzeyyen Buttanrı, Adalet Ağaoğlu’nun Eskişehir’i Konu Edinen “Üç Beş Kişi “Adlı Romanı (İnceleme)
  10. Hece Türk Öykücülüğü Özel Sayısı